Z programu energetycznego rządu wynika, że do 2040 r. pozostanie 11% ciepła z węgla

Artur Braszkiewicz (przewodniczący NSZZ „Solidarność” KWK Ruda Ruch Halemba) o postanowieniach górników.

Centrale związkowe działające na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim postanowiły w poniedziałek wznowić działalność Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz ogłosić pogotowia strajkowego w całym regionie. Powodem jest polityka rządu ws. wydobycia węgla. Nie chcą, aby Polska dążyła do neutralności klimatycznej w 2050 r. Nasz gość jest pewien, że gałęzie oparte na węglu również będą protestować.

Inne

Ostatnio poruszane tematy