Z poszukiwaczy-pasjonatów robi się przestępców. To jest chore!

Ilekroć myślimy o poszukiwaczach skarbów, wyobrażamy sobie Indiana Jonesa i jego filmowe przygody. Niewielu z nas wie, że w Polsce również mamy poszukiwaczy. Nie znaleźli „kryształowej czaszki”, czy „Złotego miasta”, ale dzięki swojej pasji ocalili od zniszczenia niezliczoną ilość: zabytków, skarbów, depozytów i uratowali tysiące zapomnianych historii.

Niestety, naszym rodzimym poszukiwaczom skarbów zwanych detektorystami od lat rzucano kłody pod nogi, a finalnie za pomocą nowelizacji zapisów ustawy o ochronie zabytków (weszła w życie 1 stycznia 2018 r.) zrobiono z nich przestępców. Sprawa dotyczy blisko 100 tys. Polaków.

Inne

Ostatnio poruszane tematy