Wypędzeni i wysiedleni z Wielkopolski w latach okupacji niemieckiej

Rozmowy Niedokończone – prof. dr hab. Wojciech Stankowski – Zakład Geologii Środowiskowej Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Agnieszka Łuczak -naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Poznaniu; Henryk Walendowski- prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Inne

Ostatnio poruszane tematy