Krzysztof Karoń i dr Stanisław Adamczyk

https://www.youtube.com/watch?v=9mub3zRh4sI


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Jeden komentarz

  1. .. POPIS jest w narożniku – żeby trzymać gojów w JURYSDYKCJI TALMUDYCZNEJ musi już stosować 500+aby utrzymać swoje strażnikowanie „nad gojowymi barankami bożymi”..tj. uzasadniać farsę sondażowni wyborczych..

    .. Więc uważam, że nie ma innego sposobu na obalenie JURYSDYKCJI TALMUDYCZNEJ jak PROGRAMY SOCJALNE DLA KATOLIKÓW już bez stróżów talmudycznych.

    Słaby wynik wyborczy KONFEDERACJI to ZUPEŁNY-TOTALNY brak programów socjalnych dla poniżanych już pokoleniami katolickich gojów..

    Przebiegle to zastosował PIS.

    Trzeba TUBAMI informować KATOLIKÓW o śmiertelnym zagrożeniu tryskającym ze źródła głębokiego rasizmu i nienawiści do niewspółplemieńców i niewspółwyznawców nazywanych przez nich pogardliwie gojami tj. z TALMUDU i skończyć z używaniem słowa „ŻYD” nie wiadomo co znaczącym, a mówić o TALMUDZIE I TALMUDYSTACH – nie mają wówczas podstaw do zarzutów o antysemityzm.. Informować KATOLKÓW o rzeczywistym składzie plemiennym państewka Izrael gdzie semitami są tylko Palestyńczycy tępieni przez napływające plemiona nie mające pochodzenia semickiego z pokoleniowych rabunków głównie z wywołania i utrwalania bolszewii w byłej CCCP z satelitami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.