Wstyd komentować przesłuchanie Ewy Kopacz. Opowiadała niestworzone historie

Marcin Horała także o walce między rządem a władzami Gdańska o Westerplatte.

Inne

Ostatnio poruszane tematy