Wprowadzając komunistów do PE, Grzegorz Schetyna napluł w twarz ludziom walczącym w podziemiu

Jerzy Dul wspomina, że u początków „Solidarności” Wrocław był jej bastionem.


Mówi o sytuacji, w jakiej obecnie znajdują się bohaterowie tamtych lat i pomocy, jaka udzielana jest potrzebującym. Poruszając temat działalności Grzegorza Schetyny, punktuje go za zapewnienie emerytury w Parlamencie Europejskim licznym byłym członkom PZPR. Okrągły Stół był zdradą ideałów „Solidarności”. Ocenia, że obecnie Polska idzie w takim kierunku, o jaki walczyli opozycjoniści w latach 80.

Inne

Ostatnio poruszane tematy