Rozmowy Niedokończone – dr hab. Paweł Skrzydlewski, Marcin Jakóbczyk, Dawid Kostecki


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

2 komentarze

  1. He, he, cywilizacja łacińska z nierozerwalnością małżeństwa? Czyli Rzym nie był łaciński – bo się Rzymianie dość często i bezproblemowo rozwodzili :). Wolność jednostki i jej prawo do samostanowienia jako wyróżnik tej cywilizacji? No faktycznie, chłop feudalny, który w Polsce zanika dopiero po powstaniu styczniowym i to z nakazu – co za niefortunny zbieg okoliczności – cara, przedstawiciela cywilizacji zamordystycznej, to ma być ten modelowy wzorzec wolnego i samostanowiącego obywatela? Wy się panowie może chwilę zastanówcie nad re-definicją pojęć. No chyba że cywilizację łacińską zaczniemy liczyć od, powiedzmy, pierwszej wojny światowej. Bo to po tej wojnie obywatelka kobieta dostała prawo głosu – a i to dalece nie na całym obszarze łacińsko-cwylizacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *