Winnicki: Nie poprzemy wniosku o wotum nieufności dla rządu

Wotum nieufności w polskim systemie konstytucyjnym musiałoby być konstruktywnym wotum. Trzeba by było wskazać kandydata na premiera.


My nie zamierzamy tworzyć żadnego rządu z Lewicą, nawet technicznego, więc nie wyobrażam sobie takiego wniosku o wotum, który moglibyśmy poprzeć. To oznaczałoby pójście ramię w ramię z Lewicą co jest po prostu niemożliwe.

Inne

Ostatnio poruszane tematy