Wieś w końcu zaczyna dbać o swój interes

Chcecie nas zamknąć? Możemy przestać produkować od jutra. Spłaćcie nasze zobowiązania, zwróćcie wszystkie koszty produkcji, zrekompensujcie Polsce straty, które poniesie – mówią rolnicy, wystawiając dwóm największym organizacjom prozwierzęcym w Polsce fakturę na kwotę ponad 167 mld zł.


Po raz pierwszy przedstawiciele największych sektorów rolnej produkcji zwierzęcej zebrali się w jednym miejscu, mając wspólny cel: walkę o polskie rolnictwo, które jest nagminnie atakowane przez organizacje prozwierzęce.

– Rolnicy widzą rolnictwo jako system naczyń połączonych, a nie tylko swoją branżę. (…) Rolnictwo to nie jest tylko slogan, to nie jest ocena banalna, tylko to przynosi gospodarce bardzo konkretne dochody, bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy za co dziękować wsi w sposób konkretny i namacalny. (…) To ważne, że wieś zaczyna przekonywać społeczeństwo do swoich racji, ponieważ do tej pory narrację w tej debacie – głupoty opowiadane o polskiej wsi i rolnictwie – prowadzili celebryci

– podkreślał minister Jan Ardanowski.

Inne

Ostatnio poruszane tematy