Jan Sarnowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.