Wałęsa był człowiekiem wspieranym, popieranym przez SB. Był wygodniejszy niż pozostali

Paweł Lisicki.

Andrzej Potocki: Stwierdzam z przykrością, że obecnie Lech Wałęsa to pajac

Inne

Ostatnio poruszane tematy