W Marcu 1968 r. z Polski wyjechali żydowscy szpiedzy i agenci. Nikt ich nie wyrzucił!

Peter Raina – Wokół marca 1968 r. narosło wiele legend i mitów. Wydarzenie jest przedstawiane, jako przykład polskiego antysemityzmu, który doprowadził do „wygnania” z Polski obywateli żydowskiego pochodzenia. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Inne

Ostatnio poruszane tematy