W Hiszpanii obowiązuje prawo domniemania winy mężczyzny!

Małgorzata Wołczyk (ekspert ds. Hiszpanii): Prawa kobiet zaszły tam za daleko

Małgorzata Wołczyk: Mężczyzna hiszpański nie jest równy kobietom

Jakie są obecnie plany decydentów w Polsce?

„Polityka prorodzinna” rządu:

(wybrane zagadnienia)

Funkcjonariusz podejmujący interwencję związaną z przemocą domową oceni, czy osoba stosująca przemoc zagraża życiu lub zdrowiu domowników. Jeśli tak, wydany będzie mógł zostać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy.

Ochrona ofiar przemocy domowej będzie natychmiastowa. Osoba stosująca przemoc fizyczną, zagrażającą życiu lub zdrowiu domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie.

Nakaz będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma się dokąd wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

Przyjęte rozwiązania są wzorowane na przepisach stosowanych w innych krajach, np. w Hiszpanii, Austrii czy Czechach.

premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-10.html
Data publikacji: 3.03.2020

Zasada odpowiedzialności za czyn karalny

Art. 42 ust. 3 Konstytucji RP

Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Inne

Ostatnio poruszane tematy