Umów trzeba dotrzymywać – emerytury esbeckie im się należą!

Fakty z życia redaktora Stanisława Michalkiewicza. Tym razem prawicowy redaktor rozprawia się z okresem komuny oraz jej następstwami ciągnącymi się po dziś dzień

Inne

Ostatnio poruszane tematy