Antoni Macierewicz – spadek po komunizmie i okrągłym stole…

Wiele wskazuje na to, że Okrągły Stół i pierestrojka służyły budowie neosocjalizmu


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.