Grzegorz Braun

https://www.youtube.com/watch?v=6oZiRa5TSKY


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Jeden komentarz

 1. EKONOMIA ŻYDOWSKA,którą opisał Feliks Koneczny w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA,nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI,kształtuje CYWILIZACYJNĄ MIESZANKĘ.?!
  OBRONIĆ POLSKOŚĆ to znaczy obronić wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ.
  W czasie walki ZŁA ze ZŁEM to jest NAZIZMU z KOMUNIZMEM,a szczególnie na Wołyniu brakiem lojalności wobec Polski wykazały się MNIEJSZOŚCI NARODOWE:ŻYDOWSKA i UKRAIŃSKA.Jakie jest oddziaływanie tego spadku na kształtowanie aktualnej polityki historycznej?!
  POLSKA nadal MIĘDZY WSCHODEM,A ZACHODEM,tylko jeszcze bardziej globalnie jak to w swoim czasie oceniał Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE.
  Michael Jones : WPŁYW ŻYDOWSKIEGO REWOLUCJONIZMU NA HISTORIĘ ŚWIATA.Dzięki cywilizacyjnie ukształtowanym zdolnościom do PRZEWROTNOŚCI,doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.
  Tragiczna śmierć mojego brata Janusza pokazała jak aktualnie we wrocławskich warunkach za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.