To, co dzieje się w sądownictwie ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w biznesie

Wolność gospodarcza jest rozumiana jako swoboda podejmowania i prowadzenia działalności przedsiębiorczej. Jest istotą gospodarki rynkowej, warunkiem koniecznym do jej powstania i czynnikiem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.


Niestety coraz więcej wolności prowadzenia działalności gospodarczej jest ograniczana przez szkodliwe zapisy w prawie krajowym i międzynarodowym. W wielu krajach przedsiębiorcy są stawiani pomiędzy wyborem wierność sumieniu, a wykonanie obowiązku wynikającego z prawa. Jak jest z wonnością gospodarczą w Polsce? O tym problemie Łukasz Warzecha rozmawia z profesorem Robertem Gwiazdowskim.

Inne

Ostatnio poruszane tematy