Tak! Ludzie milionami trafiają do piekła

Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa ma być zwieńczeniem historii zbawienia. Paruzja, która się dokona – zbawi wierzących i dokona ostatecznego sądu nad całym światem.


Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa oznacza również ostateczne zwycięstwo nad wszystkimi przeciwnikami Boga i jego dzieci. Według proroków Starego Testamentu Dzień Pański będzie dniem przerażającym, któremu będą towarzyszył liczne plagi i nieszczęścia. „Bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać…” (Ap, 6, 17).
Czy my katolicy mamy się czego obawiać, czy może wszyscy zostaniemy zbawieni? Marek Miśko rozmawia z Pawłem Lisickim.
wSensie.tv

Inne

Ostatnio poruszane tematy