„Spustoszenie po tym jest niebywałe”

Była pełna inwigilacja.


Dariusz Kąkol opowiada, jak przechodził chorobę oraz jak ma się polska służba zdrowia.

Inne

Ostatnio poruszane tematy