Skutki pozwu KE

Polski Punkt Widzenia – Jan Kanthak.

KE złożyła pozew przeciwko Polsce – Witold Waszczykowski

Inne

Ostatnio poruszane tematy