Naród stanowi swoistą rodzinę rodzin. Dlatego też nie sposób mówić o niepodległości bez refleksji nad sytuacją polskich rodzin. O kondycji fundamentalnej dla całego społeczeństwa wspólnoty mówią przedstawiciele Ordo Iuris: prezes Instytutu mec. Jerzy Kwaśniewski oraz Tymoteusz Zych.


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.