Rozmowy o niepodległości. Rodzina

Naród stanowi swoistą rodzinę rodzin. Dlatego też nie sposób mówić o niepodległości bez refleksji nad sytuacją polskich rodzin. O kondycji fundamentalnej dla całego społeczeństwa wspólnoty mówią przedstawiciele Ordo Iuris: prezes Instytutu mec. Jerzy Kwaśniewski oraz Tymoteusz Zych.

Inne

Ostatnio poruszane tematy