Rewolucja francuska i jej konsekwencje

Rozmowa z profesorem Reynaldem Secherem

14 lipca 1789 roku rozpoczęły się rewolucja, która na zawsze odmieniła oblicze kraju uznawanego niegdyś za ostoję europejskiego katolicyzmu. Współczesny obraz Francji dalece odbiega od wzorca z czasów ancien régime. Jak do tego doszło, że katolickie królestwo jest dziś antyklerykalną republiką w awangardzie opacznie rozumianego postępu?
PCh24.pl

Inne

Ostatnio poruszane tematy