Czy ks. Popiełuszko przypuszczał, że zostanie męczennikiem?


Jakie założenia napędzały ustrojowe przemiany?
Jak „zło dobrem zwyciężać”, nie popadając w moralną bierność?


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.