Dr Paula Kukołowicz mówi o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Wskazuje że w Polsce wprowadzenie takiego rozwiązania kosztowałoby ok. 360 mld zł, więcej niż kosztuje utrzymanie dotychczas funkcjonującego systemu emerytur i ubezpieczeń społecznych.


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *