Polska może pełnić rolę animatora globalnej polityki klimatycznej do końca XXI w.

Prof. Jan Szyszko w radiu WNET o założeniach porozumienia paryskiego z 2015 roku w kontekście polskich i światowych wyzwań polityki klimatycznej.

Inne

Ostatnio poruszane tematy