Podążają drogą świętego Szczepana. 2000 lat antychrześcijańskiego szału

Odkąd pojawił się Jezus Chrystus, odkąd „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”, odtąd na świecie pojawiło się odrzucenie. Tak jak został On odrzucony przez świat, w którym żył, tak i dzisiaj chrześcijanie cierpią, ponieważ są odrzucani przez świat współczesny.

Ks. Rafał Cyfka

Inne

Ostatnio poruszane tematy