Pilecki jako jedyny na świecie dobrowolnie poszedł do niemieckiego obozu zagłady

Tadeusz Płużański – Podczas II wojny światowej, gdy państwa zachodnie były obojętne na zagładę Żydów, Polacy jako jedni z nielicznych starali się pomóc. W czasach gwałtu i przemocy znaleźli się ludzie, którzy z narażeniem życia ratowali bliźnich. Jedną z takich osób był rotmistrz Witold Pilecki.

Inne

Ostatnio poruszane tematy