Ograniczają zasięgi lub dostęp do reklam prawicowym mediom

Tymoteusz Zych u Witolda Gadowskiego w radiu WNET o naruszalności prawa przez media społecznościowe.

Czy internet jest cenzurowany?

Inne

Ostatnio poruszane tematy