O ustawie 447, wojskach NATO w Polsce i strajkach: Szkoły należy jak najszybciej sprywatyzować!

Jacek Wilk stwierdza, że rząd przedłuża strajk nauczycieli, realizując przy tym swoje polityczne cele. Mówi również, iż należy sprywatyzować szkoły, aby nie dochodziło do podobnych do dzisiejszych strajków. Ponadto odnosi się do sprawy ustawy 447 w kontekście notatki opublikowanej przez Stanisława Michalkiewicza, wedle której „kwestia restytucji mienia żydowskiego musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 roku”. Żąda, aby polski rząd wyjaśnił temat tajemniczej notatki.

Inne

Ostatnio poruszane tematy