O obniżce VAT w Niemczech

Dr Andrzej Sadowski: Polacy będą uczestniczyć w odbudowie popytu Niemiec…

„Jedynie Polska jest państwem, które utrzymuje wysoki VAT i dodaje wciąż nowe podatki”.

Przedsiębiorcy i kryzys gospodarczy, a pandemia koronawirusa

„Najpierw dywagowano, czy można przedsiębiorcom odroczyć płatność podatku ZUS o trzy miesiące. Refleksje przyszły z kolejnymi numerami tarczy. Na początku zapomniano, że Polska gospodarki stoi na małych i średnich firmach. Ich blokada miała kluczowe znaczenie dla kondycji gospodarki”

Inne

Ostatnio poruszane tematy