Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że nie macie grzechów!

Maryja od momentu poczęcia była wolna od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas grzechu pierworodnego. Stało się tak ze względu na swoje przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania. Mocą szczególnej Bożej łaski Maryja została poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich następstw grzechu pierworodnego.


Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Teologowie chrześcijaństwa już od pierwszych wieków wskazywali na szczególną rolę Maryi i jej wybranie. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako dogmacie została uroczyście ogłoszona przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus w obecności 54 kardynałów i 10 arcybiskupów.

Niepokalanie Poczęcie Maryi Panny jest jednym z najważniejszym maryjnych świąt grudniowych. Gdybyśmy jednak głębiej pochylili się nad nauczaniem dzisiejszego Kościoła, moglibyśmy dojść do wniosku, że wszyscy jesteśmy niepokalanie poczęci, ale czy to prawda? O Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny Marek Miśko rozmawia z Pawłem Lisickim.
wSensie.tv

Inne

Ostatnio poruszane tematy