1 Response

  1. Mieczysław S.Kazimierzak pisze:

    Tak funkcjonuje EKONOMIA ŻYDOWSKA, którą opisał Feliks Koneczny, autor charakterystyki oryginalnego podziału na CYWILIZACJE w ŻYDOWSKIEJ, nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI. Pozostawił też po sobie POLSKIE LOGOS A ETHOS. Korzenie cywilizacyjnego rozwodu opisał inny polski badacz antyku Tadeusz Zieliński w HELLENIZM A JUDAIZM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *