Rozmowy Niedokończone – gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy powrócili ze Szwecji

Premier Morawiecki: Polska jest z Was dumna!

Polski Punkt Widzenia – 8.08.2018


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.