1 Response

  1. Adam pisze:

    Wydaje mi się, że P Karoń zapomniał przytoczyć podczas dyskusji jeden argument. Kiedy przykładowe 20 procent spekulantów ogrywa drugie 80 procent, stratę ponoszą nie tylko przegrani spekulanci, ale także osoby które na giełdzie nie grają. Kiedy w 2008 r wybuchł kryzys finansowy wszystkim się oberwało, nie tylko spekulantom. Poprzez wykup lub sprzedaż dużej ilości dóbr mogą oni wpływać na ich cenę i ma to wpływ na osoby które w giełdę się nie bawią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *