1 Response

  1. Boczar Wiesław pisze:

    Konfederacja jeżeli nie przedstawi konkretnych propozycji rozwiązania opieki nad ludźmi starymi i chorymi niezdolnymi do pracy i będzie krytykowała istniejące systemy a nie patologie wprowadzane aby je zdyskredytować nie zdobędzie przewagi w Sejmie która pozwoli na wprowadzenie zmian. Zwalanie wszelkich problemów na „komunizm” czy „socjalizm” nie tłumaczy zapaści jaka jest w Polsce, wystarczy popatrzyć jak w ciągu ostatnich 40 lat z biednego kraju jakim były Chiny stały się one najbogatszym krajem świata, odrywającym z pod hegemonii USraela Azję, Afrykę i Amerykę południową. Puki media nie zrozumieją mechanizmów działających w ochronie zdrowia i nie zmuszą rządu do powrotu budżetowego systemu finansowania służby zdrowia, w którym finansuje się gotowość do działania stanowiącej 90 % kosztów, nie zostanie wprowadzone żadne usprawnienie jej działania. Wprowadzony przez Buzka i jego „ekspertek” dwóch pielęgniarek USraelski system, przed wprowadzeniem którego w Polsce ostrzegali Amerykanie, pochłania każde pieniądze jakie ma możliwość wydrenować z kieszeni społeczeństwa. Amerykanie początkiem lat dziewięćdziesiątych ub. wieku wydawali 2000 $ na jednego mieszkańca a dziś wydają 9000 $ i jeszcze muszą dopłacać z własnej kieszeni. Od początków dziejów ludzkości to pracujący ( polujący, zbierający czy uprawiający rolę) utrzymywali ze swojej pracy niezdolnych do jej kontynuowania a także tych leczących chorych czy rannych, dziś to Państwa muszą kontynuować tą rolę nie przez przekazywanie składek na finansowanie opieki banksterom którzy mogą przejąć składki przez bankructwo czy inflancję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *