Ma być optymistycznie!

„Gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” – pisał Święty Paweł.

Tymczasem Najwyższy Komitet ds. braterstwa ludzkiego wydał, podpisany przez papieża Franciszka dokument, w którym jawnie zaprzecza całej tradycji chrześcijańskiej i nauce Chrystusa. Czytamy w nim, że „pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy, języka, są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie”. Mamy zatem jasno zdefiniowane stwierdzenie jakoby Bóg tak samo jak chrześcijaństwa chciał islamu, buddyzmu, hinduizmu itd. Tą rewolucyjną herezję kolportowaną przez część ośrodków kościelnych i medialnych mamy przyjąć z optymizmem.
Jaki optymizm powinien cechować chrześcijan? Na czym polega różnica między postawą optymisty a postawą propagandysty? Jakie jest znaczenie i przekaz akcji „Polska pod krzyżem”? Na ile jeszcze żywotny jest polski oraz europejski katolicyzm? Jak wygląda kwestia odwagi cywilnej katolików i czy zawsze mają się do kogo zwrócić kiedy są prześladowani?
Ponadto, o szaleństwach rewolucji w Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz kilku innych tematach z Pawłem Lisickim rozmawia Marek Miśko

Inne źródło


https://vimeo.com/359854589

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *