Ludzie, którzy zarobili na AIDS, chcą zarobić na Covidzie

Dr Hałat: Koncerny wpływają na rząd.


Dr Zbigniew Hałat o przypuszczeniach dotyczących pandemii koronawirusa. Porównanie przebiegu pandemii w różnych krajach uważa za niemiarodajne. Sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami jest niezła. Dr Hałat jest niemalże pewien, że koncerny farmaceutyczne wpłynęły podczas pandemii na ministerstwa zdrowia. Takie przeświadczenie można wywieść z nałożonych przez owe ministerstwa zakazów nałożonych na doktorów w obrębie samodzielnego działania z nową chorobą.

Inne

Ostatnio poruszane tematy