Liberałowie za pomocą presji chcą dopuścić kobiety do kapłaństwa

Przez wieki kapłani głosili słowo Boże. Byli wsparciem dla wiernych i prowadzili dusze do zbawienia. Czasy się jednak zmieniły…

W Niemczech Kardynał Reinhard Marx stwierdził wszem i wobec, że do odprawiania Mszy Świętej nie są potrzebni duchowni. Wystarczy „ktoś”, kto potrafi przemawiać, porywać tłum, ma wiedzę w zakresie religii i cieszy się dobrą opinią. Swoją decyzję umotywował brakiem powołań kapłańskich.
Marek Miśko i Paweł Lisicki.

Inne

Ostatnio poruszane tematy