Ekumenizm? Zacznijmy od Muzułmanów

Ekumenizmem w chrześcijaństwie zwykło się określać propagowanie porozumienia i współpracy między kościołami i różnymi wyznaniami, aby przywrócić pierwotną jedność w ramach jednego, świętego powszechnego i apostolskiego Kościoła.


Za podstawę ekumenizmu przyjęto dialog pomiędzy różnymi Kościołami chrześcijańskimi. Tak przynajmniej było…

Jeden z ważniejszych duchownych w Polsce stwierdził ostatnio, że „ekumenizm to poznanie Boga”.

Inne

Ostatnio poruszane tematy