Kształtowanie postaw przez muzykę

ad. UMFC dr hab. Agata Sapiecha, skrzypaczka, pedagog, Kierownik Artystyczny Zespołu IL Tempo, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie

Inne

Ostatnio poruszane tematy