Komunia Święta na rękę to bluźnierstwo

Wizja piekła, którą przedstawiła Matka Boska Różańcowa dzieciom w Portugalii przypomina nam wszystkim, że grzech jest tragiczny w skutkach. Pokuty, pokuty, pokuty wzywał anioł, przygotowując dzieci na objawienie Matki Boga w Fatimie. Mówił o modlitwie, pokucie i nawróceniu. Nie mówił nic o zamykaniu kościołów.


W związku z pojawieniem się koronawirusa w Europie kolejne diecezje we Włoszech nakazują proboszczom, aby Ci zamykali kościoły i powstrzymali się od publicznego odprawiania nabożeństw. Współczesna wiedza medyczna o przyczynach epidemii i ich zwalczaniu nie może powodować, że zapominamy od Bogu. Jako chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, że nad wszystkim czuwa Bóg i jego opaczność, a wojny, epidemie i inne nieszczęścia, które dotknęły na przestrzeni wieków ludzkość, mają nie tylko wymiar doczesny, ale również i duchowy. Wszelkie nieszczęścia i choroby zgodnie z Biblią powinny otworzyć nam oczy i być wezwaniem do pokuty i uznania własnych grzechów, dlaczego zatem zapominamy o Bogu?
Czy to świat stanął na głowie, czy nauka zamiast Boga kolejny raz jest na pierwszym miejscu?
Paweł Lisicki i Marek Miśko

Inne

Ostatnio poruszane tematy