Komenda Główna AK lekceważyła problem banderowców

76 lat temu w niedzielę 11 lipca 1943 r. na polskich mieszkańców Wołynia, runęły zmasowane siły UPA wsparte przez okolicznych chłopów. Atak był skoordynowany. Wsie i kościoły okrążano szczelnym kordonem, by następnie dokonać rzezi. Polaków mordowano, majątek grabiono, a wieś płonęła. Wydarzenia z lipca 1943 r. przeszły do historii jako „krwawa niedziela”.

Cywilna ludność przez cały okres mordów nie mogła liczyć na pomoc Polskiego Państwa Podziemnego. Dopiero 15 stycznia 1944 r. utworzono 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Czy władze Polskiego Państwa Podziemnego zdradziły Polaków mieszkających na Wołyniu? Dlaczego dopiero tak późno zdecydowano się utworzyć jednostkę, która wystąpiła przeciwko UPA i Niemcom?

Inne

Ostatnio poruszane tematy