Jan Paweł II dla młodych ludzi jest postacią odległą. Postacią już bardzo historyczną

Prof. Grzegorz Łęcicki opowiada o pierwszej encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”.

Inne

Ostatnio poruszane tematy