Jacek Bartosiak: Polska potrzebuje Ukrainy, jako obszaru buforowego

Stosunki międzynarodowe są pełne napięć i spięć. Mocarstwa nieustannie walczą ze sobą o poszerzanie stref wpływu. Gdzie w tym wszystkim małe państwa?

Inne

Ostatnio poruszane tematy