Dr Lech Kowalski


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Jeden komentarz

  1. Musimy zdawać sobie bardzo dokładnie sprawę z tego, że w latach !944-90 „rządzili” terytorium polskim, zwanym Polską „ludową” ewidentni kryminaliści. I że są niebezpieczni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.