90% gruntów po polskich spółkach zostało przejętych

Edward Kosmal – Jak sprzedawano ziemie obcemu kapitałowi.