Gerald Knaus, prawa ręka Sorosa i wielki program destabilizacji

Zbigniew Andrzejewski (filozof)