Czy zamek w Stobnicy narusza obszar Natura2000?

Andrzej Sadowski