PATRIOTYZM gospodarczy to frajerstwo?

Spór o patriotyzm konsumencki. Frajerstwo czy korzyść dla narodu?