Robi się wszystko, by pozbawić Polaków majątku narodowego

Wojciech Dobrzyński